Nawigacja

Wieka Gala RZETELNYCH zgromadziła ponad 500 osób. Zebranych gości powitali gospodarze wieczoru: Robert Składowski – Prezes Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług oraz Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców RP. Oprócz dostojnych Laureatów swoją obecnością wieczór uświetnili przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, świata polityki i biznesu. W znakomity sposób Galę poprowadzili Krzysztof Ibisz i Małgorzata Lewińska, a goście bawili się przy muzyce gwiazdy wieczoru – Haliny Młynkowej.

Program „RZETELNI W BIZNESIE” to przedsięwzięcie, które ma na celu promocję czterech kluczowych obszarów: przedsiębiorczości, samorządów, medycyny oraz instytucji. Jego Uczestnicy mogą ubiegać się o Certyfikat na poziomie regionalnym, ogólnopolski bądź europejskim. Certyfikaty te w zależności od prowadzonej działalności zostały podzielone na następujące obszary:

  • Rzetelni w Biznesie – Certyfikat, o który mogą ubiegać się firmy działające w Polsce, a także firmy mające w Polsce swoje oddziały lub przedstawicielstwa,
  • Rzetelni dla Biznesu – Certyfikat przyznawany samorządom,
  • Rzetelni w Ochronie Zdrowa – Certyfikat przyznawany placówkom medycznym oraz firmom związanym z branżą medyczną,
  • Rzetelna Instytucja – Certyfikat otrzymują instytucje oraz jednostki, które w swoim działaniu mają istotny wpływ na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny otoczenia, w którym funkcjonują.

Dokonania Uczestników Programu zostały poddane ocenie przez Radę Programową, w skład której weszli przedstawiciele instytucji sprawujących patronat nad przedsięwzięciem, a także przedstawiciele świata polityki, biznesu. Dzięki ich wiedzy i zaangażowaniu przyznane zostały Certyfikaty będące bez wątpienia uhonorowaniem ciężkiej pracy naszych Laureatów.

Uczestnicy Programu „Rzetelni w Biznesie” to podmioty, o których można powiedzieć, iż są partnerem godnym zaufania, który w sposób profesjonalny i rzetelny wywiązuje się ze swoich zobowiązań, nie tylko względem swoich klientów, kontrahentów, ale także względem swoich pracowników. Są to także podmioty, które świadome praw, jakimi rządzi się otoczenie, w którym funkcjonują, podejmują działania na rzecz konkurencyjności na rynku przy pełnym poszanowaniu i respektowaniu zasad etycznych. Ważnym czynnikiem ich działalności jest oferowanie produktów czy świadczenie usług na wysokim poziomie, dlatego też kładą nacisk na rozwój poprzez inwestycje o charakterze innowacyjnym, jak również inwestycje w kadry. MyziakWiedzą też doskonale, jak pozyskiwać i wykorzystywać środki z Unii Europejskiej, co przekłada się na efektywne zarządzanie i nie zapominają również o środowisku naturalnym. Dlatego tak ważne jest, aby pokazywać, a przede wszystkim doceniać działania tych, którzy pokonując bariery – osiągają sukces w swoim regionie, Polsce czy na arenie międzynarodowej.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją naszej firmy, którą można pobrać tutaj

Facebook

Dołącz do nas

mzhpiu-5

orzel srebrny m

Orły Polskiego Budownictwa 2011

REG MAZOW RwB

Rzetelni w Biznesie 2012